Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

مذاکره و مدل ذهنی مبتنی بر رقابت


سلام

استفاده از روش های غیر اخلاقی مثل سو استفاده از نقاط ضعف دیگران که باعث غافلگیر شدن آن ها می شود بسیار برایم جذابیت دارد با این حال سعی می کنم بر نفس خودم غلبه کنم و دائما انکار کنم که این روش ها چقدر جذاب و لذت بخش هستند و به خودم یادآوری می کنم که این موارد در کوتاه مدت جواب می دهند و در بلند مدت باعث می شوند که انسان از دستیابی به بسیاری منابع و امکانات که در اثر دوستی ها ایجاد می شوند باز بماند.