Menu
نویسنده مطلب : الهام طهماسبی

مطلب مورد بحث:

قدردانی و قدرشناسی | چقدر در زندگی‌تان شکرگزار و سپاسگزار هستید؟ (+پرسشنامه)


۳۲۴

من فکر میکنم قدردانی و سپاسگزاری یعنی اینکه از ته دل معتقد باشیم که آنچه داریم یک فرصت، یک لذت، یک زیبایی و یک دل گرمی هست.

این روزها به دلیل تنوع و گستردگی امکانات و انتخابات انگار شکرگزاری را خیلی از ماها فراموش کرده ایم چرا که فکر میکنیم هرچه داریم باید میداشتیم و هرچه نداریم جزو ملزوماتی است که باید داشته باشیم به همین خاطر گاها چنان از واقعیت ها و داشته ها فاصله میگیریم که زندگی را هر روز بیشتر از دیروز برای خودمان سخت و استرس زا میکنیم.

من هر روز بخاطر اینکه قدرت بینایی، شنوایی، بویایی و تکلم دارم شکر میکنم، نعماتی که قبلا نمیدانستم که چه موهبت های بزرگی هستند. بنظرم وقتی سالمیم و کارهای خودمان را خودمان انجام میدهیم، وقتی کسی یا کسانی را داریم که شوق دیدن ما را دارند، وقتی کسانی را داریم که ما را به لحاظ مالی و روحی حمایت میکنند و …باید شاکر باشیم