Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی مصلح آبادی

مطلب مورد بحث:

فرض شتابزدگی مخاطب در استراتژی محتوا


به نظرم نوع فعالیت عرضه کننده محتوا و پلاتفرم ارائه دهنده آن، در شتابزدگی مخاطب تاثیر بسزایی دارد.

مثلا کسی که ارائه دهنده محتوا در مورد لوازم خانگی است نباید انتظار داشته باشد که به اندازه کسی که در مورد روانشناسی محتوا می سازد،ماندگاری مخاطب داشته باشد.

اما در مقایسه دو سایت که یک نوع محتوا را ارائه می دهند، دو نکته حائز اهمیت است، یکی اینکه مطالب مستند،کارشناسی شده،تازه( غیر تکراری ) و دارای جذابیت های نویسندگی باشند و نکته دوم اینکه دارای سئوی خوبی باشند.

این دو لازم و ملزوم هم هستند.

در پایان میتوان گفت که در تحلیل میزان زمانی که خوانندگان برای محتوا صرف میکنند نمیتوان به میانگین آن اعتماد کرد، بلکه به میزان رشد افرادی که با تایم های طولانی در سایت محتوا را استفاده میکنند باید رجوع شود.