Menu
نویسنده مطلب : Parsa.a

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا نشسن بر روی صندلی های اداری در مدت طولانی موجب تغیر وضعیت فیزیکی افراد میشود؟

 

محدوده افق زمانی:

آیا نشستن بیشتر از ۱ ساعت در روز, باعث تغیر وضعیت کمر و گردن میشود؟

آیا محدوده زمانی ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت بدون تحرک بر روی صندلی, میتواند موجب تغیر آناتومی بدن شود؟

آیا بعد از هر ۱ ساعت نشستن نیاز به ورزش و تحرک عضلات وجود دارد؟

آیا آفرادی که در طول روز بیشتر از ۴ ساعت از صتدلی های اداری استفاده میکنند, باید روزانه ۱ ساعت ورزش کنند؟

افرادی که دچار این مشکل هستند در چه مدتی میتوانند این مشکل فیزیکی را برطرف کنند؟

محدوده اثر:

نشستن بر روی چه نوع از صندلی های اداری مشکل زا است؟

آیا بهتر نیست این رسم قدیمی که مدت طولانی بر روی یک صندلی مینشستیم, جایگزین روش بهتری شود؟

این مشکل فقط درون اداره و سازمان ها هست یا درون خانواده هم مطرح هست؟

آیا میتوان گفت که فقط باعث تغیر وضعیت فیزیکی میشود و یا میتوان گفت که باعث تضعیف بینایی هم میشود؟

تغیر وضعیت فیزیکی و مشکلات آناتومی به وجود آمده, آیا باعث کاهش رشد سازمان و موسسه و در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی مشوند؟