Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تکنیک های مذاکره | مقدمه چینی و برچسب گذاری


در خصوص ایجاد گارد دفاعی در مخاطب قبل از ارسال پیام با بار منفی به نظر من شایع ترین اقدام اینه که اغلب خود فرد را نشانه میرویم در حالیکه همه می دانیم صرفا باید به رفتار مورد انتقاد اشاره کنیم و حتی با جملات واضح آنرا از شخصیت مخاطب جدا کنیم . بدیهی است در حالت عدم توجه به این مهم و عدم تفکیک شخصیت فرد از رفتار نامناسب او نیز در قبال حمله ما گارد دفاعی گرفته و مهمتر از آن اصل موضوع که اصلاح رفتار نامناسب ( مثلا عدم توجه به درس, یا تاخیر در ورود توسط کارمند و …) است, از محوریت بحث خارج شده و بعضا بکل مغفول می ماند.