Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

مثالی از یادداشت برداری و خلاصه نویسی


در ارتباط با موضوع یادداشت‌برداری دیجتالی در مقابل کاغذی می‌خوام بگم که:

روش و تجربه من برای یادداشت‌برداری به این صورت است که چون یادداشت‌برداری با دست را کاراتر و اثربخش‌تر می‌دانم از آن استفاده کرده و در نهایت نت‌هایم را برای مرور و نیز نگهداری آن‌ها در وان نوت بایگانی می‌کنم. کافیه اونارو اسکن کنم یا ازشون عکس بگیرم.