Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

حسادت به داشته های دیگران


من اغلب حسادت هایی که دارم در بخشی از داشته های دیگران است اینکه تا
میبینم طرف مقابلم چیزی وو داره که من ارزوی رسین بهش رو دارم بخودم میگم “ای
کاش من جای اون طرف بودم …..چه عشقی میکنه طرف هاااا….اینطور ادم ها غصه ام
میخورن تو زندگی هاشون ….
اما جدیدن یه کن کاشت با خودم دارم که هی بخودم بقبولانم که من فقط دارم ظاهر
قضیه زندگی اطراف ام رو میببینم قطعا اون برای رسیدن به چنین جایگاهی زحمت کشیده.

***واینکه
زندگی هیچ کس از نظر کس دیگری بنظرم ایده ال نیست قطعا زندگی هرکسی نکات منفی ایی دارد (که قطعا حاضر به نمایش یا حتی گفتنشون نیستن)یا فرضا منه نوعی  دوست ندارم ببینم و فقط چیزهایی که دوست دارم میبینم تو زندگی های
اطرافایانم و این نوع دید قطعا باعث  خطا و در نتیجه ی آن حسرت های کاذب در من  میشود****