Menu
نویسنده مطلب : آرمین

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


۱-

ضروری:خوراک پوشاک..

تفننی:رستوران,ترافیک اینترنت

رشد ذهنی,افزایش مهارتها:متمم

عاطفی:خرید گل برای همسر

رشد جسمی و تفریح:هزینه باشگاه,لوازم ورزشی

۲-

رشد ذهنی و افزایش مهارتها در عین حال سرمایه گذاری برای آینده

۳-

پدر و مادرم سرفصل های کمتری از من داشتند و میتوانستند از هزینه های تفریحی و تفننی خودشان به نفع پس انداز و سرمایه گذاری صرفنظر کنند که متاسفانه من این ویژگی را ندارم.(هرچند نتایج مثبت این هزینه نکردن ها را دیدم)