Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش


*مثال از نوازش نامتناسب با شرایط محیطی:

پسرخاله ام در سانحه ای فوت شد و این خبر به گوش دوستم رسید. او نیز برای تسلی دادن من بدهی مرا پس داد و خوشحال بود از اینکه کاری کرده و حال من دگرگون خواهد شد.

*نوازش پلاستیکی:

دوستی که همه را عشقم خطاب می نماید.

*خساست در نوازش:

هنگامی که کسی واقعا لباس زیبا و برازنده ای بر تن کرده و برای اینکه پررو نشود، از گفتن اینکه خوشتیپ شده است امتناع کنیم.