Menu
نویسنده مطلب : دانیال شمسیان

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


من این تجربه رو در مواجهه با هر موقعیتی که حق انتخابهای زیادی بهم میده تجربه کردم. از برخورد با سایت متمم، تا پارک آبی، رستورانهای با میز اردور و حتی کتابفروشی …

اما تجربه، صحت همین مدل ذهنی اشاره شده در متن رو بهم اثبات کرده، بیشینه کردن منافع، تنها با شناخت صحیح از نیازها و رغبتها شکل میگیره. ریشه بیشینه کردن هزینه طرف مقابل البته قاعدتا مسائل گوناگونی داره، اما یکی ازعمده ترین اونها عدم شناخت از منافع خود و شاید حتی به صورت ناخودآگاه به ریشه های مدل ذهنی فرد که تمام مسائل رو برنده – بازنده تفسیر میکنه برگرده. در هر حال این مدل مدل کارآمدی نباید باشه، اما بسیار دیده شده و بسیار تکرار میشه…