Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

طراحی مسیر شغلی: فرصتهای کار دیجیتال (1)


راجع به مهارت خود انگیزشی باید بگم که سایت متمم یکی از موتور های محرکی است که هر وقت واردش میشم به من انگیزه ادامه و رسیدن به اهدافم را میده . همینکه میبینم بقیه هم دارند تلاش میکنند یه حس رقابت هم در من ایجاد میشه .این مطلب را از روی صداقت گفتم . از اقای دکتر هم سپاس گزارم