Menu
نویسنده مطلب : سمیرا خزفروش

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


روتین های معمول زندگی من:
صبح ناشتا و شب ها قبل از خواب یک لیوان آب می نوشم.

زمان مطالعه حتما یک مداد برمی دارم و زیر مطالب جالب خط میکشم و نظر خودم رو کنار بعضی از صفحات مینویسم.

قبل از شروع به رانندگی حتما لیست موسیقی های مورد علاقه ام رو انتخاب و پخش میکنم.

در محل کار ابتدای هر روز taskهای مهم اون روز رو مینویسم و مشخص میکنم برای هر کدام چه شخصی رو باید در نظر بگیرم و چقدر زمان به اون اختصاص بدم.