Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

قوانین مورفی در ارتباطات


قانون دوم و چهارم یک جورایی شبیه هم هستند. از بین قوانین بالا هم همین دوتا قانون خیلی زیاد برای من اتفاق افتادن و به کررات شده که یا صحبتهام بد برداشت شدند یا با اینکه خیلی تلاش کردم منظورم رو به خوبی منتقل کنم اما متوجه منظورم نشدن.

البته در بین همین دوتا قانون، قانون شماره ۲ نسبت به شماره ۴ برای من بیشتر رخ داده.