Menu
نویسنده مطلب : صادق

مطلب مورد بحث:

نامه ای به گذشته


نامه من به شش سال پیش به تقلید از استادم  اقای شعبانعلی

اشتباهات من:

۱٫  فریب دادن خودم در مورد  ارزش  مالی توانمندی هایم در بازار

۲٫ صرف وقت در کسب مهارت هایی که  بیشتر مورد تایید  خانواده و محیط خاص پیرامونم بود

۳٫   پرخاشگری  برخاسته از حس ناکامی در نرسیدن به  اهداف

۴٫   حذف تفریح  و تمرکز بیش از حد بر افزایش توانمندی ها وکسب مهارت

۵٫ رنجاندن برخی از دوستان به دلیل بی توجهی به توقعات احساسی آن ها و سرمایه گذاری کم عاطفی در روابط دوستی

۶٫

کار های درست برای حذف اشتباهات قبلی از سه سال قبل:

۱٫  تلاش برای اگاه شدن از  واقعیت های بیرونی و ترک کردن ” وقت گذاشتن هایی” که ارزش افزوده ایجاد نمی کردند.

۲٫ تمرکز بر یک هدف و تلاش برای متخصص شدن در همان حوزه و کسب مزیت رقابتی

۳٫تلاش برای مدیریت زمان و بستن سوراخ های  “آبکش زمان”

۴٫ برنامه ریزی برای ورورد بیشتر دوستان ارزشمندم به زندگی

۵٫  ولی باز هم وقتی برای تفریح نماند!!!

منتظر راهنمایی دوستان هستم.