Menu
نویسنده مطلب : میلاد کا

مطلب مورد بحث:

تشکیل اتاق خبر برای درس‌های مختلف


سلام

طرح اتاق خبر بسیار طرح خوب و مفیدی هست که به خاطر اجرا و پیاده سازی اون از شما تشکر می کنم.

پرسش های پیشنهادی من برای طرح در این اتاق:

– وقتی درس جدیدی منتشر می شود ، چه درس ها و مطالبی هست که خوندن آن ها پیش از درس جدید می تواند در فهم و درک بیشتر درس به من کمک کند؟

– برای مطالعه ی بیشتر در زمینه ی این درس متمم چه منابعی را پیشنهاد می کند؟

– چه مصداق هایی برای این درس وجود دارد که از چشم من غافل مانده است و می توانم به عنوان یک تمرین به آن ها بپردازم؟ (در واقع کمک در مصداق یابی ، چون برای من در مطالعه ی بعضی از دروس یافتن مصداق واقعا سخت است.)

ممنونم