Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

باغ وحش کارآفرینی (غزال‌ها، فیل‌ها، موش‌ها و سایر حیوانات)


فکر می کنم باید از مورچه ها هم بگوییم: آنها پرتلاشند و به دنبال امنیت! برای همین کسب و کارهای گسترده دارند اما بازده شان به چشم نمی آید، با این که کم بازده نیستند شاید برای این که خانواده شان بزرگ است. مثل برخی از پخش ها! اینها را از در بیرون کنی از پنجره وارد می شوند.

گنجشک ها هم هستند: پر سر و صدا اما ضعیف!