Menu
نویسنده مطلب : محسن هاشمی آرانی

مطلب مورد بحث:

یاد گرفتن انگلیسی | تجربه شما در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟


سلام

آموختن زبان انگلیسی ۲ قسمت دارد:

ا. Knowledge یعنی افزایش دانش گرامری و لغت

۲٫ Skill یعنی تمرین در مهارت های ۴گانه نوشتاری خواندن صحبت کردن شنیداری

 

برای افزایش دانش کتاب گرامر این یوز که پرفروشتین کتاب زبان است و همچنین برای افزایش دامنه لغت روش جعبه لایتنر بهمراه استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی توصیه می کنم

برای افزایش مهارت ها دیدن فیلم و تکرار جملات آن بصورت Shadow Imitation و همچنین افزایش درک مطلب Comprehending با انگلیسی فکر کردن و مواجهه کردن خودمان با متن ها و هرچیزی به زبان انگلیسی حتی سعی کنیم در محل کار یا منزل انگلیسی با دیگران در ارتباط باشیم