Menu
نویسنده مطلب : جواد رکنی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


می توانیم به عنوان رویداد، به کسری بودجه احتمالی کشور در سال ۹۹ اشاره کنیم که از روندهای حال حاضر می توانیم پیشاپیش با تقریب و احتمال بالا آن را حدس بزنیم.

در واقع با این مثال تلاش کردم تا توجه به روندها قبل از ایجاد رویداد را مد نظر قرار دهم و به این جمله‌ی کلیدی درس(به قضاوت خودم) اشاره کنم: ((با فکر کردن به روندها، ایده های جدیدی خلق می شوند))

بر این اساس در این مثال با توجه و تعمق بر روندها می توانیم حداقل در مورد کسب و کار شخصی خودمان تدابیری در حد بقای کسب و کار یا بیشتر از آن، اتخاذ کنیم و ایده‌های ارزشمندی را در این راستا به اجرا درآوریم