Menu
نویسنده مطلب : علی اکبریه

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


دکتر بهنود الله وری در دوره برند یک چیز جالب می گفت که به نظرم به نوعی مرتبط با این بحث است ، می گفت که کالا در کارخانه تولید میشه ، برند تو ذهن .
به نظرم یکی از تفاوت های که باید در کالا و خدمات در نظر گرفت ، این هست که در خدمات بیشتر باید ان احساس و خاطره و تداعی های مثبت را ، جدی تر بگیریم .
در ضمن این اثر مالکیت ، چقدر قوی و پر رنگ هست ، از خطاهای شناختی ترس از دست دادن و دام حفظ وضع موجود تا دشواری های انتخاب و تصمیم گیری بود تا تفاوت کالا و خدمت …
ظاهرا هم همه ی دعواها بر سر همین مالکیت است ، مالکیت مغز و ذهن و قلب و البته زمین و ماشین و دیگر منابع روزمینی و زیرزمینی !
من از نکته ایی که شما اشاره کردید بسیار اموختم و ممنونم و البته به شخصه معتقدم که این نگاه شما بخاطر داشتن تفکر جامع نگر و سیستمی است .