Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خودمانی یزدی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


فکر می‌کنم با توجه به اینکه در اکثر سیستم ها انسان یکی از اجزا می باشد،بحث شفافیت و عدم شفافیت رابطه های انسانی در یک سیستم در تحلیل آن سیستم مهم باشد،به عنوان مثال در یک سازمان اگر نگاه سیستمی داشته باشیم ولی رابطه بین اعضای یک سیستم شفاف نباشد،در تحلیل و تصمیماتمان دچار اشتباه خواهیم شد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟