Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

معرفی برنامه پنج هفته‌ای افزایش عزت نفس


بعد از آشنایی با هشت مفهومی که گفته شد، برای خودم جالب بود که چقدر جای کار دارم.

به این فکر می‌کردم که احتمالا کار زیاد سختی نیست اما الان می‌دونم که علاوه بر سخت بودن پیچیده هم هست. برای من این یعنی یکبار دیگه خودم رو ببینم که چه کسی هستم و قراره چه کسی شوم.