Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

تبلیغ خلاقانه شرکت سیکو


من نظرات بسیار خوب و آموزنده دوستان بزرگوار را که خواندم به نظرم یک نکته بسیار ظریف از نظر برخی دور مانده و اینکه همانندی کار سیکو با نوین چرم و پاندورا یا روغن موتور و امثالهم قدری دور از موضوع می باشد . چرا که استیو جابز در تبلیغ شرکت سیکو در آن زمان حضور نداشته و به سبب نزدیکی روحیاتش با آن مدل خاص ساعت سیکو آن را بر مچش می بسته است و سیکو امروز از این واقعه ماضی برای ارتقا برندش استفاده کرده  ودر عین حال سعی کرده خاص و منحصر بفرد بودن همان مدل را به نوعی حفظ کند.

من هرچقدر فکر کردم مثالی به خاطرم نیامد که شبیه اینگونه استفاده از یک موضوع ناب باشد