Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


انتخاب بین ارزش ها (اولویت بندی) برای من کار سختی هست.

برای انتخاب شغل ، دوس دارم رئیس خودم باشم ولی گسترش روابط اجتماعی هم برام مهمه .

باید بر اساس اولویت بندی ارزشهایمان زندگی کنیم .

ولی آدم باید از یه جایی بالاخره شروع کنه . این سردرگم بودن نشونه خوبی نیست .