Menu
نویسنده مطلب : مونا رأفت

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست و تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها چگونه است؟


بیشترین پولی که هفته پیش خرج کردم مربوط به خرید یک جزوه آموزشی برای طراحی نقاشی بود که غیر از هزینه ثبت نام پرداخت کردم . جزوه نقاشی از طراحی های سیاه قلم تشکیل شده بود که اگر خودم وقت میگذاشتم طراحی ها را با توضیحات کامل پیدا کنم وقت زیادی از من میگرفت ولی خب چون آماده و خیلی مرتب شده ارائه شد حاضر شدم هزینه رو پرداخت کنم . به نظرم هزینه ای که برای اموزشگاه داشت در حد هزینه دانلود طرح های اماده  و برگ های آچار بود .که هزینه ای که پرداخت کردم حدود ۳ برابر هزینه واقعی شد  . ارزش افزوده بالایی داشت ولی من به خاطر علاقه و هدر نرفتن وقت و اصولی بودن حاضر شدم پرداخت کنم