Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


– یکی از کارهایی که در جهت پرورش و تقویت مهارت تسلط کلامی انجام دادم تا بیشتر بتوانم کلمات منفعل را به کلمات فعال تبدیل کنم، این بود که سعی کردم هر دفعه با نوشتن کامنت در سری کارگاه کلمات وبلاگ شاهین کلانتری عزیز، این مهارت را جدی تر دنبال کنم. سرزدن به وبلاگ شاهین برای من با حل تمرین در کارگاه کلمات همراه شده است.

– برای تمرکز بر روی یادگیری و متمم خوانی، دفتر یادداشت مخصوص دارم که هر قسمت از آن مختص بخش خاصی از درس هاست. در حین مطالعه برای تمرکز بیشتر از این دفتر و خودکارهای رنگی برای یادداشت برداری استفاده می کنم.

– جهت جلوگیری از وسوسه چک کردن اینستاگرام، برای خروج  log out می کردم در نتیجه ورود مجدد به آن فضا کمی دشوار شده بود. که در نهایت برایم تجربه موفقیت آمیزی در مدیریت زمان بود.