Menu
نویسنده مطلب : بابک کابری

مطلب مورد بحث:

رابطه‌ی خشونت و هویت فردی انسان‌ها


در جمله سه پارامتر اصلی وجود دارد: تغییرات سریع، هویت فردی، و خشونت.

پس باید به چند نکته در نظر مک لوهان توجه داشته باشیم: اول اینکه تغییرات به مرور زمان چنین تأثیری ندارند و فقط تغییرات سریع این تهدید را ایجاد می کنند. دوم اینکه هویت فردی محدود می شود و این با تحدید/تهدید حریم خصوصی متفاوت است. و نهایتا اینکه شکل گیری خشونت دوطرفه است یعنی هم از جانب جامعه به فرد و هم از طرف فرد به جامعه خواهد بود.

اگر از دیدگاه سه پارامتر مذکور به موضوع نگاه کنیم، برای اجتناب از بروز این فرایند، عملاً نمی توان سرعت تغییرات اجتماعیِ سریع را کاهش داد. پس باید روی دو پارامتر دیگر کار کرد. لذا آنچه به نظر من می رسد، اول محترم دانستنِ هویت فردیِ تمام افراد جامعه و دوم ارتباط بدون خشونت میان افراد جامعه است که زیربنای هردو آموزش افراد جامعه می باشد.

مثال: به نظر من تغییرات سریع اجتماعی قبل از انقلاب که همراه با ورود تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی بود، چنان عرصه را بر هویت فردیِ همشهریان اعم از سنتی، مذهبی، غیر فارس، غیر شهری و … تنگ کرد که منجر به عکس العمل خشونت آمیز انقلاب شد. اگر در آنزمان هویت فردی هموطنان مورد توجه قرار می گرفت، و از طرفی تعامل بدون خشونت در جامعه نهادینه بود، هیچگاه چنان درجه ای از خشونت بر برگ های تاریخ ایران نقش نمی بست.

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟