Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


سالها قبل یکی از دوستان با توجه به موفقیت دوست دیگری (که فروشگاه بزرگ لوازم خانگی داشت) یک فروشگاه در همان منطقه ، افتتاح کرد و برای رسیدن به موفقیت سعی بر این داشت که از تمام کارها و جنس های شخص موفق الگو برداری کند …

اما در کمتر از یکسال مجبور به اعلام ورشکستگی شد ..زیرا تقلید از اجناس وارده و نحوه دکوراسیون یا موقعیت جغرافیایی محل فروشگاه چیزی نبود که بشود بنچ مارک کرد ..

شخص موفق ، مشتری مداری _ تجربه و بازاریابی خوبی داشت و شخص مقلد فقط ظاهر فروشگاه ، موقعیت جغرافیایی ، اجناس و … را می دید ..

به نظر من ، مقایسه با دیگران و بنچ مارکینگ زمانی جواب خوب میدهد که عملکرد و ذهن شخص موفق را بخوانیم ..