Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر


سلام بیشترین وقتی که اکثر افراد دچار ناراحتی یا هیجان در پاسخ دادن یا گوش کردن می شود جایی است که در مورد سایه شخصیتی آن فرد گفتگو کی شود تمام ما در درون چند لایه شخصیتی خود احساسهای سرکوب شده ای داریم که در خیلی از مواقع از آنها  اطلاع نداریم و ناگهان در یک گفتگو خود را نشان می دهد شاید جواب بسیار ساده باشد مثلا در جوانی من اگر کسی در مورد دستاورد شخصی صحبت می کرد من جدا از مکالمه یا گوش دادن برآشفته می شدم و واکنشهای در خود فرو رفتن و گفتگوی درونی که باعث میشد که دیگر به سخنان طرف گوش ندهم، یا قطع کردن صجبتهای طرف مقابل  که باعث میشد کلا گفتگو قطع شود را نشان بدهم که بعد از چند سال به نتیجه رسیدم که باید مشکل سایه شخصیتی خودم را که کم بودن دستاورد بود را حل کنم. در واقع بسیاری از مشکلات چند عاملی است که باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.