Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسمعیلی

مطلب مورد بحث:

تطبیق فرد با شرایط محیط محل کار


P-P-FIT

عدم تطابق و هماهنگی فرد با فرد

یک مدتی با یک خانومی همکاری میکردیم و بعد از یک ماه دیدیم مجری هایی که باهامون کار میکنند انجام کارشون و کیفیتشون کم شده، از مجموعه ناراضی آن و بعضی هاشون دیگه با ما کار نمیکند و رفتند.

بعد یکم که بیشتر بررسی کردیم دیدیم مجری ها وقتی باهاشون صحبت میشه با مجموعه مشکلی ندارن و فقط با این شخص مشکل دارن، یکم که بیشتر بررسی شد طرز رفتار و برخورد این خانم با اونها مجری ها رو ناراضی کرده بود.

حالا که بررسی میکنم میبینم اون همکار با شغل خودش ابتدا، بعد با گروه خودش ( گروه کاری ما) و حرفه تطبیق پیدا نکرده بود بعد از مدتی که این باعث شده مجری های ما کم کم در نتیجه گیری از عدم تطبیق با این شخص با مجموعه ما هم تطبیق پیدا نکنن.

البته بهتر میشه گفت عدم تطبیق با سازمان با چارت جدید.

که خیلی بهمون صدمه زد.

که باز هم از تجربگی و درست تعریف نکردن شغل مسیول امور مجری‌ها بود.