Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


بحث تخصیص سهمیه بنزین به هر شهروند با تصور اینکه هر شهروند ایرانی به مساوات از یارانه انرژی بهره مند خواهد شد نمونه دیگری از بی توجهی به افق زمانی و محدوده اثر است . ایجاد بازار ثانویه فروش سهمیه و تبعات ناشی از آن عملا منجر به اخلال در نظام توزیع خواهد شد زیرا رهگیری بنزین در خارج از شبکه رسمی عملا غیر ممکن است و راه را برای قاچاقچیان هموارتر میکند. پول فروش سهمیه برای فروشندگان هم مانند یارانه های نقدی منجر به تورم بیشتر و در نهایت ایجاد فقر بیشتر برای همان مردم خواهد شد.