Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


مشکل: کیفیت پائین خودروهای داخلی

علت از نظر جامعه: عدم وجود رقابت، دولتی بودن خودروسازها

علل:

– ضعف در صنایع تأمین کننده: خودروسازی صنعتی با وابستگی‌های متعدد به دیگر صنایع و زیرساخت‌ها است و وضعیت دیگر صنایع بر آن اثر می‌گذارد.

– ضعف در دانش فنی: عدم تمایل صاحبان دانش جهانی به همکاری و انتقال دانش فنی به دلایل سیاسی، اقتصادی

– ضعف سرمایه گذاری: عدم توان سرمایه گذاری داخلی و عدم تمایل سرمایه گذاری خارجی

– ضعف مدیریت: عدم وجود مدیران با صلاحیت در ایران، انتصاب مدیران دولتی

– کوچکی بازار: علاوه بر تحریم‌ها، به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، صادرات از ایران به دیگر کشورها با موانع بالای تعرفه‌ای روبرو است.

– بی ثباتی: عدم ثبات در قوانین و سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، امکان برنامه‌ریزی و دنبال کردن راهبردهای بلندمدت را محدود می‌کند.