Menu
نویسنده مطلب : میلاد رضائی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های انسان‌ها در گیمیفیکیشن


با دیدن کامنت دوستان یادم به سالهای گذشته افتاد که گیمفیکشن مغز من رو خیلی به خودش مشغول کرده بود . ما (من و برادرم ) در یک کلو‍ پ بازیهای کامپیوتری عضو بودیم  و روی دیوار کلوپ یک مارو پله بزرگ بود و هرکس از مشتری های کلوپ که یک ساعت بازی میکرد یک خونه مارو پله جلو میرفت در راه هم پله بود و  هم مار و هم جوایز دیگر . جایزه اصلی که در خونه آخر بود یک کنسول بازی بود .

جوایزی هم که در بین راه مار وپله نصیبت میشد تو پاکت و نامعلوم بود و بعضا نفیس هم بود بعد از اینکه به یکی از این پاکتها میرسیدی ،بدون اینکه بدونی داخل پاکت چیه یک بازی دیگه با مسول کلوپ شروع میشد که با چی عوضش میکنی . یعنی همش بازی ..