Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

دیدگاه شما در استفاده از فایل صوتی و فهرست‌ها برای کسب و کارها


کسب و کار :  شرکت تولید کننده  فروارده های لبنی 

 

۱- محتوای آموزشی به صورت فیلم : برای  کودکانی که برای بازدید از خط تولید می آیند

۲- تهیه برروشور دیجیتال برای افرادی که می خواهند از طریق سایت خرید نمانید

۳- تهیه اپلیکیشن سلامتی برای آگهی یافت از خواص لبنیات و غذای های که با لبنیات می توان درست کرد

۴-تهیه فایل صوتی در خصوص نحوه تولید فروارده های لبنی و آشنایی با استاندارد و میزان ارزش تغذیه ای