Menu
نویسنده مطلب : سینا معنوی

مطلب مورد بحث:

تجربه ذهنی | زندگی نامحدود بر روی زمین


مطمئنا تصمیمات و انتخابهایم را با دید بلندتری انجام می دادم . به فاکتور پایدار بودن در هر زمینه ایی بیشتر توجه می کردم و آن را در اولویت اول قرار می دادم.

بیشتر کار می کردم و با جدیت بیشتری اهدافم را دنبال می کردم.

احتمالا از قوانینی که مجازاتشان اعدام  است حمایت می کردم .سعی میکردم که مهارتها و ابزارهایی داشته باشم که بهتر از جانم محافظت کنم.

زمان زیادی از روزمره ام را به یادگیری دانش  اختصاص می دادم و از حوضه ها و صنایع مربوط به حمل ونقل و هوا وفضا حمایت می کردم و سعی می کردم در آنجا فعالیت هم داشته باشم.احتمالا ادامه تحصیل می دادم.

بیشتر کمال طلب می شدم و وسواس می گرفتم.در انتخاب دوستان و اطرافیانم حساسیت زیادی بکار می بردم.داشتن رفاه و آسایش بیشتر را به اولویت های اولم انتقال می دادم.

هر کشوری در دنیا شرایطش بهتر بود به آنجا مهاجرت می کردم.

تبدیل به شدیدترین منقد ازدواج و ارتباط طولانی مدت می شدم.

خلاصه آدم باحال تری می شدم :))))