Menu
نویسنده مطلب : محمد ده پهلوان

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


عمده ترین فرآیندهایی که می تواند به نهادینه شدن تفکر سیستمی در زندگی افراد خصوصا در ابتدای فراگیری و آموزش رسمی، را می توان در ۴ فاز دسته بندی نمود و برای هریک مراحل انجام را تعریف نمود:
الف) فاز طرح ریزی:
۱-     ایجاد فرآیندی برای یادگیری کار گروهی و تعامل با دیگر افراد
ایجاد چنین مکانیزمی با استفاده از بکارگیری و ایجاد مشارکت در یادگیری ها، تشکیل گروه های بازی یا مطالعه و … به نحوی که کودکان رفتار و تاثیر متقابل رفتار خودشان را در افراد متقابل و هم گروهی خودشان ببینند.
۲-    داستان خوانی، داستان نویسی، داستان گویی
گفتن داستان هایی که در برگیرنده تاثیرات اجتماعی رفتارهای انسانها بر یکدیگر است می‌تواند بسیار آموزنده باشد و به تبع آن خواستن از کودکان برای اینکه وقایع و داستان های مشابهی از این نوع ارتباطات را پیدا کنند و بازگو نمایند.
۳-   استفاده از فیلم ها یا انیمیشن های با محتوا
تماشای کارتون های آموزنده و یا فیلمهای کودک که در برگیرنده رفتار متقابل است می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
۴-    یافتن یا ایجاد یک مهارت هنری در کودکان
این انگیزه باعث می شود تا دیدگاه مناسب نسبت به هنر و ارزیابی آن در دیگران پیدا کنند و اصطلاحا هنر را ببینند و درک کنند و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان دهند. کاری که بسیاری از افراد توانایی آنرا ندارند.
۵-   ایجاد مهارت پول در کودکان:
فرا گیری مهارت کار با پول در کودکان و ایجاد درک در آنها از نتاسب بین مقدار پول و کار یا اقلامی که خریداری می شوند بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود
ب) فاز اجرا:
در این مرحله آموخته های کودکان به مرحله کاربردی و اجرا در می آید و شاید لازم باشد که این فعالیتها تکرار و تکرار شود تا در ذهن و رفتار آنها نهادینه گردد. از جمله فعالیتهای مرتبط با این بخش می توان به اردوها یا مهامانی های گروهی و یا کار گروهی عمی در کلاس های درس اشاره کرد.
ج) فاز ارزیابی عملکرد:
در این مرحله نتایج اجرا و عملکرد کودکان و میزان فراگیری رفتار متقابل ارزیابی خواهد شد. بدین ترتیب که رفتارهای کودکان در مرحله اجرای آموزه ها تحت نظارت و کنترل قرار گرفته و نقاط مثبت و منفی رفتار آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از جمله شاخص هایی که در این ارزیابی ها مورد توجه قرار میگیرد میتوان به این موارد اشاره کرد:

·        میزان مشارکت کودکان در کارهای گروهی
        میزان خلاقیت آنها
        میزان یادگیری (درس آموخته از رفتارهای خود) و یاددهندگی (انتقال دانش به دیگران)
        میزان اجتماعی بودن و ارتباطات متقابل
        میزان توانایی در داستان سرایی و ثبت تجربیات خود
        میزان تکرار اشتباهات و یا درس گیری از اشتباهات خود

د) فاز اصلاح و بهبود:
در این مرحله نتایج ارزیابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اقدامات متناسب با انها در راستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه ریزی و اقدام می گردد.
با تشکر از توجه شما