Menu
نویسنده مطلب : مائده مقدم

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


من در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم که پروژه هایی در شرکت های دولتی انجام می دهد.

به نظرم در هر دو دسته شرکت های خصوصی و دولتی، ترکیبی از روش های BC و OC وجود دارد.

اما در شرکت های دولتی تمرکز و تاکید بیشتر بر روی BC است و در شرکت های کوچک تر بیشتر بر OC

به نظرم اندازه و برند شرکت روی انتخاب شیوه فروش اثر دارد. برندهای بزرگ بعد از مدتها سعی و خطا، سیستم مناسب فروش خود را با توجه به شرایط شون مشخص کردند و اغلب مدیران فروش حرفه ای و تحصیل کرده دارند، بنابراین بیشتر به روش های BC تمایل دارند.

شرکت های کوچک  و تازه تاسیس، سیسم فروش خود را هنوز پیدا نکردند، اغلب مدیران فروش حرفه ای و تحصیل کرده ندارند و برند معروفی ندارند که قسمتی از بار فروش را بر عهده آن بگذارند. اغلب به روش های OC تمایل دارند

و به نظرم پایداری کسب و کار در سیستم های BC بیشتر از سیستم های OC است.

در سیستم های OC فروشنده باید وظایفی چون بازاریابی و جذب مشتری را نیز بر عهده داشته باشد.

در سیستم های BC بازاریابی و جذب مشتری بر عهده قسمت دیگری است.