Menu
نویسنده مطلب : هومن کلبادی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

به خاطر دارم که در زمانی که نمایندگیِ ایران خودرو رو در سن ۲۳ سالگی افتتاح کردم و بعد از دو سال ، نمایندگیِ برترِ خدماتِ پس از فروشِ منطقه شدم از دیدِ خودم و خیلی ها ، فردی موفق بودم که در اون سن ، به این موفقیت و موفقیت های کاریِ دیگه ، دست پیدا کرده بودم ؛ اما در بسیاری از مقاطع با خودم فکر می کردم :

که به چه قیمتی ؟

آیا ارزش داره که بهترین روزهای زندگیم رو فدای کسب این موفقیت ها کردم ؟

آیا نمیتونستم با صرفِ میزانِ کمتری از منابعی همچون انرژی ، وقت ، توانِ خودم و . . . در حوزه ای دیگه ، به موفقیت های بیشتر و در عینِ حال ، رضایتِ قلبی و آرامشِ درونی و رضایت ، دست پیدا کنم ؟

اینها و بسیاری از سوالاتِ دیگه همیشه من رو همراهی میکردن در اون مقطع