Menu
نویسنده مطلب : مژده جمشیدی

مطلب مورد بحث:

نحوه برخورد و رفتار با افراد درونگرا


درونگرا هستم

قبلا مطالبی در مورد این دو تیپ شخصیتی خوانده بودم

این جمله برام خیلی جالب بود ” درونگراها معنای رفتار ما را بدون کلمات میفهمند”

با توجه به توصیه شما در مورد روشهای درست مطالعه سعی میکنم نظراتم رو بنویسم و احساس میکنم با روحیه درونگراییم منافات داره،

تا حالا چنین عادتی نداشتم

ولی شاید بتونه شروع خوبی باشه!!!!!!