Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

خبر مهم: بهبود گزارش‌دهی ارزیابی مشارکت کاربران


سپاس فراوان از تغییراتی که در متمم انجام شده مثل پویاکردن بخش پیام اختصاصی و قابلیت گذاشتن پیام توسط اعضا
مشخص کردن امتیاز مشارکت ها و شماره گذاری عکس ها در پاراگراف فارسی اما برام جای سواله چرا امتیاز بحث های عمومی و آموزشی از هم جدا شده اند. خوب بحث های عمومی خیلی وقتها بحث های هنری هستند و عکس آیا آنها را آموزشی نمی بینیم
آنها گاهی فراوان به من ایده می دهند انگیزه حرکت همان انتظاری که از بحث های به اصطلاح آموزشی دارم نه اینکه با این جدا شدن مشکل دارم برای من همچنان بحث های عمومی ارزشمندند و آموزشی اما آیا این همان دیدگاهی را که در مدرسه به ما آموزش دادند و خانواده هم موافقش بود که دنبال چیزی برو که نون و آب توشه هنر نون و آبی نداره نیست؟ این تغییرات رو جور دیگه ای می شد اعمال کرد. و البته در خصوص اینکه گفته اید در این بحث ها گاهی شعری از حافظ یا سعدی گذاشته می شود و امتیاز به آن تعلق می گیرد حرفتان درست است اما در بحث های دیگر و آموزشی هم این اتفاق رخ داده که مطلبی از یک نویسنده گذاشته شده و اتفاقا امتیاز بسیار بالایی هم به آن تعلق گرفته است به عنوان مثال در بحث مربوط به رقابت مطلبی از آقای مصطفی ملکیان توسط یکی از دوستان گذاشته شده بود اگر اشتباه نکم خانم جلیلی که امتیاز بالایی هم به آن تعلق گرفته بود. و از این مثالها به کرات وجود دارد که البته مفید هست و یک جور گردش دانش…اما شبیه همان اتفاقی است که در بحث های عمومی رخ داده… اینها نظرات من بود ببخشید طولانی شد و جسارت من را هم ببخشید.
سپاس