Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

شکست دوست‌داشتنی شما


از دست دادن یک سری از اطرافیان نزدیک برای همیشه، در ظاهر ممکنه شکست تلقی بشه اما گاهی اوقات به دوست داشتنی ترین اتفاق زندگی بدل می شه.

مثل تولدی دوباره.

اگر قرار بود بعد از هر انتخابی که داریم تغییر نکنیم، شاید این سوال معنای بزرگی در خودش نداشت. اما انتخاب های اشتباه و بعد پی بردن به اونهاست که شکست و پیروزی های بعدی رو می سازه.

معمولا شکست های دوست داشتنی، دنیایی بسیار متفاوت و دوست داشتنی تر از قبل رو برای من رقم زده.

و معمولا اجازه ندادم تا حد امکان شکست های دوست داشتنی، بیشتر از یکبار برام تکرار بشه.