Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

بازخورد یا فیدبک چیست؟


ورودی و خروجی سیستم رفتاری انسان

نکات که برایم جالب بود:

▪ورودی اثرات است که سیستم از محیط می پذیدرد. و نیز پارا متر ها و اطلاعات که از محیط می گیرد.

خروجی نیز اثرات است که سیستم بر محیط می گذارد. و پارامتر ها، اطلاعات و رفتاری که توسط محیط درک و مشاهده می شود.

پ.ن: همه ما انسان ها به طوری دوامدار دانش کسب می کنیم و اطلاعات جدید را می بینیم ک میشنویم و به ذهن خود داخل می کنیم.

و دانش مهارت کسب شده را بعد از تحلیل به محیط عملی می کنیم و محیط در اثر عمل ما خوب و یا بد می شود.

مثلا: اگر یک شخص مدیرعامل یک شرکت باشد به طور دوامدار تجربه می کند که کدام کار باعث رشد شرکت شده و کدام باعث ضعف شرکت. و همچنان او با مطالعه کتاب های مدیریتی مهارت خود را افزایش می دهد و میخواهد دانش خود را عملی کند.

بنابر این به نظر من خروجی بسیار مهم است اگر مه دانش و مهارت خود را عملی نتوانیم مثل این است که خروجی اطلاعات ما بسته است.