Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سلام دوستان عزیزم

آخرین باری که بین دو ارزش با تعارض مواجه شدم همین امروز بود.

امروز تصمیم گرفته بودم تا پروژه پایانی تصمیم گیری رو بنویسم تا به درس بعدی دست پیدا کنم و دیدم که تا به حل تمرین اکثر درس های مرتبط با اونها نپردازم،  نمی تونم اون چیزی رو که به عنوان موضوع برای این پروژه در نظر گرفته ام ، بنویسم.  به خاطر همین سعی کردم تک به تک درس ها رو بخونم و اون درس هایی که تمرینش رو پیش تر حل نکرده ام، انجام بدهم.