- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ساره

مطلب مورد بحث:

چای یا قهوه؟ کدام بهتر است؟


ممنون از مطلبی که گذاشتین

برام جالب بود که در غرب و خصوصا آمریکای شمالی چای جایگاهی نداره . من فکر می کردم اونها هم درصدی چای استفاده می کنن.

انتظارم از این مطلب یک کم بیشتر از اینی بود که هست . احساس می کنم مقدمه ای خوندم که مطلب اصلیش هنوز مونده.

شایدم انتظار بی جایی باشه :)

در هر حال ممنونم متمم عزیز