Menu
نویسنده مطلب : آرشام نیک فرجام

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


– به عنوان مثال یادگیری زبان انگلیسی

-یادگیری لغت روزانه

-با قرار گرفتن در محیطی که نیاز به روان صحبت کردن می باشد مدل ذهنی عوض می شود که با یادگیری لغت به تنهایی،نمی‌توان روان صحبت کرد و باید اقدامات دیگری هم انجام شود