Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟


موضوع ناپختگی یا پختگی نسبی است و به تعداد آدم ها میتونه نظر در این رابطه متفاوت باشه ، برداشت من اینه که ،  ناپختگی باعث رشد خصلت هایی چون:

۱- تعصب نسبت به اطلاعاتی که در دست داره، میشه

۲- نقد پذیریش پایین میاد چون فکر میکنه : این حرف منه که درست تره و بقیه صلاحیت نظر دادن را ندارن

۳- عدم توانایی در کارهای تیمی  چون خودش را از همه برتر میدونه و اگه قراره تو تیمی کار کنه باید رئیس بازی در بیاره

۴- ایراد گرفتن از بقیه چون معتقده درکش از همه بالاتره

خیلی از خصلت های منفی ناشی از آموزش هایی است که به غلط در ما رشد پیدا کردن یا دریافت اطلاعات ما ناقص و غلط بوده