Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


۱٫        در مبحث صرفه جویی در مصرف آب که تبلیغات زیاد و افزایش هزینه آب بها و جریمه مصرف کنندگان پر مصرف برای مصرف کنندگان خانگی انجام میشود در حالیکه اتلاف اصلی آب در بخش کشاورزی است و اقدامات موثر و پایداری در آن حوزه مشاهده نمی شود.
۲٫        می توان از این خطا استفاده کرد و با جهت دهی به آن کارهای بزرگ و موثری انجام داد به نظرم طرح اکرام ایتام یکی از طرح هایی بوده که از همین خطا استفاده کرده اما در بهبود زندگی تعداد زیادی موثر بوده است.
به نظرم همانطور که برخی دیگران از دوستان گفتند بخشی از این عدم تفاوت فاحش کمک به نجات پرندگان ناشی از محدودیت منابع افراد بوده و نه اینکه آنها درک خاصی از اعداد نداشته اند.
 
در یک مقطعی نگاه کردن به مساله کمک به فقرا با این دید که ما با کمک به فقرا فقر را نمی توانیم از بین ببریم  و تنها به خاطر حس خوب خودمان اینکار را می کنیم باعث شده بود من هنگام کمک به فقرا دچار این چالش درونی شوم که هدف اصلی من از این کار چیست کمک به کسی یا حال خوب خودم، در نهایت تصمیم گرفتم کمک ها را هدفدار کنم بطور مثال به یک دانش آموز خاص که وضعیت مالی ضعیفی دارد، برای ادامه تحصیل کمک کنم تا حداقل تلاش خود را برای بهتر کردن زندگی یک نفر انجام داده باشم و به خاطر رهایی از احساس عذاب وجدان در خیابان به کسی کمک مالی نمیکنم.