Menu
نویسنده مطلب : سعیده

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


چگونه خلاقیت را نابود کنیم؟

بسنده کرده به هر چیزی که الان هست. به هر چیزی که داری ازش استفاده می کنی و به همون روش های تکراری و همیشگی.

حوصله نداشتن و ریسک نکردن برای امتحان راه های جدید.

حالا این راه جدید می تونه در همه چیز باشه. مثلا امتحان کردن غذاهای جدید. درست کردن غذاهای جدید و ترکیب های مختلف مواد غذایی.

نگاه نکردن به کسب و کارهای جدید. بسنده کردن به همان چیزی که الان داری از ترس اینکه از دستش بدی.

فعلا همین ها به ذهنم رسید.