Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

شهود چیست؟ آیا تفکر شهودی و تصمیم شهودی مهارت محسوب می‌شوند؟


«*»  در مورد اینکه در چه حوزه ای تصمیم گیری شهودی بهتری دارم  فکر می کنم که نسبت به دیگران در مدت زمان کمتری می توانم رفتار و نیت اشخاص را تشخیص بدهم . البته همیشه اینطور نبوده گاهی هم اشتباه داشته ام.
در جواب این سوال که چه عواملی باعث شده که در این زمینه بهتر تصمیم بگیرم. پاسخش رو خیلی سخت پیدا کردم و مواردی را هم که بیان می کنم نمی دانم درست است یا نه؟
به خاطر علاقه ام به روانشناسی، شناخت خود، شناخت انسانها و کتبی که در این زمینه خوانده ام .
به خاطر ارتباط زیادی که با مردم دارم.
به خاطر علاقه ای که به دانستن خبرهای روز دارم.
و چیزی که بنظرم خیلی تونسته تو این زمینه کمکم کنه، موضوعیه که مربوط می شه به کودکی و نوجوانیم و آن اینکه من به خاطر داشتن یک تفاوت ظاهری از بچگی خیلی مورد توجه بودم هر مهمانی هر مکان عمومی هر جا که فکرش را بکنید می رفتم، امکان نداشت که کسی به من نزدیک نشود ، بغلم نکند ، با من عکس نگیرند و اظهار نظرهای مختلفی نداشته باشند. یا می گفتند  وای چه قشنگ ، چه بامزه، چه ناز و یا اینکه برعکس. این حرفها چه خوب و چه بد آزارم می داد (معمولا هم اگه ۸ نفر نظر مثبت داشتند و ۲ نفر منفی ، من به خاطر حرف همون ۲ نفر ناراحت می شدم). من بچه درونگرایی بودم، از اینکه غریبه ها بغلم کنند و ابراز احساسات کنند احساس نا امنی می کردم . برای اینکه بفهمم اینهایی که به من نزدیک می شن آدمی خوبی هستند ویا بد، به جزئیات چهره اونها خیلی توجه می کردم. در نوجوانی هم به خاطر اقتضای سنی که ظاهر برایشان مهم است توجه زیادی به نظر و عکس العمل دیگران داشتم. پیش از هر نظری از چهره شان  می توانستم حدس بزنم که چه چیزی می خواهند به من بگویند. شاید این رویارویی و مراودات با افراد مختلف بود که باعث شد تا حدودی از طریق زبان بدن، حسادت ، بدجنسی ،صداقت ، مهربانی، لطف، محبت و بسیاری از رفتارها را متوجه بشوم .
 
«**» دوست دارم ارتباط موثری با خودم و خانواده ام و دیگران داشته باشم . فهمیدن و یا پیش بینی کردن رفتار دیگران نیمی از موضوع است نیم دیگر شناخت خود و مهارت ارتباط  موثر و متقابل داشتن با دیگران است که بنظرم در این زمینه هنوز ضعیف هستم . اینکه ذهنی سر درگم و پریشان نداشته باشیم و با کنترل احساسات هیجانی ام بتوانم درهر شرایطی تصمیمات درست تری بگیرم ، نیازمند مطالعه بیشتر در زمینه روانشناسی ، رفتار متقابل است. اینکه بفهمم در چه زمینه ای ضعف دارم و آن را برطرف کنم .