Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضاشمایلی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من مدت ها ست قصد دارم برای انجام امور روزانه هر روز برنامه ریزی داشته باشم .

از همین الان این کار را با فرم برنامه روزانه من که از سایت متمم پرینت گرفتم شروع می

کنم و از فردا صبح هر روز ۱۵ دقیقه از ابتدای تایم کاری خودم را به برنامه ریزی روزانه

اختصاص می دهم .