Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


در پروژه های نرم افزاری که کسب و کار شرکت به آن وابسته است و سیستم ها دارای تغییرات زیاد می باشند و زمان نیز در ایجاد تغییرات مهم است، بهتر است برون سپاری انجام نشود. چون معمولا کارهای تعریف شده در موعد و زمان مقرر و کیفیت مطلوب از طرف پیمانکار انجام نمی شود و به کسب و کار صدمه می زند.